Legalizācija un apostils

Eksistē divi galvenie dokumentu legalizācijas veidi - zīmogs „Apostils" un konsulāta legalizācija. Legalizācijas veida izvēle ir atkarīga no valsts, kuras oficiālajās iestādēs vēlāk tiks iesniegts dokuments.

Apostils ir dokumentu tulkošanas un noformēšanas procedūra to vēlākai iesniegšanai valstī, kas parakstījušas Hāgas konvenciju - tādējādi dokumentiem tiek piešķirts juridisks spēks konkrētās valsts teritorijā. Apostils ir īpašs zīmogs, ar ko tiek apzīmogoti oficiāli dokumenti, ko izsniegušas valsts - Hāgas konvencijas locekles - organizācijas; līdz ar to dokumentam nav nepieciešams tālāks apliecinājums vai legalizācija, to atzīst visu Hāgas konvencijas locekļu oficiālie orgāni. Apostila piešķiršana aizņem 5 - 7 darba dienas.

Ar apostilu netiek apstiprināti diplomātisko un konsulāta iestāžu, banku dokumenti, tas nav nepieciešams komerciālajā sarakstē, dokumentiem, kas tieši saistīti ar komerciālajām vai muitas operācijām (pilnvaras un pavadzīmes preču pārvadāšanai uz ārzemēm, līgumi par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, par darbu izpildi un norēķiniem par veiktajiem darbiem u.tml.).

Ja jūs gatavojat dokumentus iesniegšanai valstī, kas nav Hāgas konvencijas locekle, tiem nepieciešama konsulāta legalizācija.

Dokumenta konsulāta legalizācija
tiek veikta ar nolūku izmantot dokumentu valsts teritorijā, kas nav Hāgas konvencijas locekle no 1961. gada 5. oktobra.

Šis legalizācijas veids tiek paveikts trīs posmos:

- Dokumenta apliecināšana KF Justīcijas ministrijas orgānos.
- Dokumenta apliecināšana KF Ārlietu ministrijas orgānos.
- Dokumenta apliecināšana mērķa valsts konsulātā.
Pie tam dokumentam būs juridisks spēks tikai tās valsts teritorijā, ar kuras konsulāta atzīmi ir apzīmogots dokuments.

Vairāku veidu dokumentiem nav nepieciešama ne konsulāta legalizācija, ne arī apostils. Galvenokārt tas attiecas uz komerciālajiem dokumentiem - piemēram, tie ir līgumi, rēķini, konosaments, dažādi transporta pavaddokumenti un citi dokumenti, saistīti ar ārējo ekonomisko darbību; tiem izstrādāta atsevišķa procedūra - dokumenta legalizācija Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, pēc tam - mērķa valsts konsulātā.

Dokumenta legalizācija Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā:

Dokumenta legalizācija Latvijas TRK tiek izmantota divos gadījumos: ja to pieprasa organizācija, kurā dokuments vēlāk tiks iesniegts, vai gadījumā, ja dokumentam nav nepieciešama ne konsulāta legalizācija, ne apostils. Šajā gadījumā ieteicams saskaņot konkrēto dokumenta legalizācijas veidu ar iestādi, kurā tas vēlāk tiks iesniegts.

Parasti Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā tiek legalizēti komerciāla rakstura dokumenti: līgumi, rēķini, konosaments, izcelsmes sertifikāti, dažādi preču pavaddokumenti un citi dokumenti, kas saistīti ar ārējo ekonomisko darbību.

Šāda veida legalizācija tiek veikta divos posmos:
- Dokumenta apliecināšana Latvijas TRK.
- Dokumenta apliecināšana mērķa valsts konsulātā.

Dokumentu sagatavošanas termiņš konsulātā ir atkarīgs no valsts, tas variējas no 1 dienas līdz 2 nedēļām, iespējams pat ilgāk. Pasūtot legalizāciju, mūsu kompānijas menedžeri informēs jūs par dokumentu sagatavošanas laiku konsulātā pirms pasūtījuma izvietošanas.

Legalizējiet savus dokumentus - zvaniet tulkošanas kompānijai «Grade Translation».

Mūsu klienti

Pārskatīt visus klientus »

Kāpēc Jums ir jāizvēlas mūs?

  • Tulkojumi praktiski jebkurā valodā
  • Jebkuru Eiropas un Āzijas valstu valodu nesēji
  • Liels skaits vārdnīcu
  • Kompleksa pieeja jūsu pasūtījumam
  • Rūpīga pārbaude divos līmeņos
  • Ērts serviss
  • Ērta pakalpojumu apmaksas sistēma
  • Mēs esam oficiāla kompānija

Seko mumsMūsu iespējas!Noformējiet pasūtījumu tiešsaistē!

Lai pasūtītu tulkojumu, lūdzu, aizpildiet atbilstošo formu.

Pāriet pie formas aizpildes  »Kontakti

GRADE © Co.
E-mail: info@grade.lv
Web: 
www.grade.lv
Skype: grade_translation