Pasūtījuma pakāpeniska izpilde

Tulkošanas procedūra kompānijā «Grade Translation» tiek veikta saskaņā ar pārbaudītu shēmu, kas ļauj nodrošināt tulkojuma kvalitāti augstākajā līmenī. Speciālisti katrā darba posmā rūpīgi kontrolē visu fontu, grafikas, dokumentācijas un tiešsaistes materiālu precīzu atbilstību oriģinālam.

I posms
Klients nodod materiālus tulkošanas kompānijai «Grade Translation» ar elektroniskā pasta vai kurjera palīdzību. Mēs varam nodrošināt sava kurjera pakalpojumus Rīgas robežās bez maksas.

II posms
Analīze, tekstu pārbaude un terminoloģijas saskaņošana. Darbu apjoma un projekta izcenojumu novērtējums. Nepieciešamības gadījumā tiek pieprasīti izziņas materiāli.

III posms
Projekta menedžeris veic atbilstošo plānošanu un nosaka projekta posmu izpildes termiņus. Šajā posmā tiek pilnībā saskaņotas visas detaļas un parakstīts sadarbības līgums.

IV posms

Tulkojamo rindiņu ekstrakcija no programmnodrošinājuma gadījumā, ja nepieciešams lokalizācijas process.

V posms
Faili tiek nodoti tulkotājam līdz ar nepieciešamajiem izziņas materiāliem. Tulkošanu vienmēr veic kvalificēts tulks ar ievērojamu pieredzi atbilstošajā sfērā.

VI posms
Projekts un visi atbilstošie izziņas materiāli un instrukcijas tiek nodoti redaktoram. Arī redaktori, tāpat kā tulki, ir kvalificēti speciālisti ar ievērojamu pieredzi atbilstošajā sfērā.

VII posms

Projekts atgriežas pie projekta menedžera un tiek nodots iekšējiem kvalitātes analīzes speciālistiem.

VIII posms

Nepieciešamības gadījumā faili tiek nosūtīti speciālistiem salikuma vai lokalizācijas veikšanai.

IX posms

Funkcionālā kontrole: lokalizācijas procesa gadījumā tiek veikta pielikuma darba pārbaude un pielikuma tehniskā testēšana.

X posms
Projekta menedžeris veic materiālu pēdējo pārbaudi, lai pārliecinātos par to, ka visas klienta prasības ir tikušas ievērotas, kā arī materiālu formāts ir atbilstošs. Tiek atrisināti visi jautājumi, kas saistīti ar gatavā tulkojuma apmaksu gadījumā, ja apmaksa vēl nav veikta līdz galam.

XI posms
Faili tiek nosūtīti pasūtītājam ar elektroniskā pasta vai kurjera palīdzību.

Kvalitātes standarti


Kvalitatīva tulkojuma nodrošināšanai mēs uzaicinām darbā labākos tulkus, izmantojam jaunāko programmatūru un rūpīgi kontrolējam precīzi noregulēto tulkošanas procesu.

Tulkošanas kompānija «Grade Translation» piedāvā kompleksu lingvistisko apkalpošanu, kas ietver augstu kvalifikācijas līmeni un rūpīgi sabalansētu veselas tulku komandas, projektu menedžeru, redaktoru un korektoru darbu, kā rezultātā tiek iegūt produkts, kas pilnībā atbilst sākotnējam materiālam.
Jebkurš tulkojums tiek izpildīts vairākos posmos un tiek pakļauts divkāršai kvalitātes kontrolei (Sk. nodaļu „Pasūtījuma pakāpeniska izpilde"). Pastāvīgo klientu vajadzībām mēs radām un papildinām īpašas vārdnīcas. Katru tulkojumu pārlasa redaktors, kas specializējas noteiktā tulkojuma tematikā. Nepieciešamības gadījumā pārbaudīto tulkojumu no stila viedokļa pārlasa redaktors vai valodas nesējs gadījumā, ja tiek veikts tulkojums svešvalodā.

Turklāt projekta ietvaros var eksistēt papildu tulkojuma posmi, piemēram, tulkojuma pārbaude ar pasūtītāja spēkiem un projekta materiālu atjaunošana saskaņā ar piezīmēm un ieteikumiem, ko sniedzis pasūtītājs.

Mūsu klienti

Pārskatīt visus klientus »

Kāpēc Jums ir jāizvēlas mūs?

  • Tulkojumi praktiski jebkurā valodā
  • Jebkuru Eiropas un Āzijas valstu valodu nesēji
  • Liels skaits vārdnīcu
  • Kompleksa pieeja jūsu pasūtījumam
  • Rūpīga pārbaude divos līmeņos
  • Ērts serviss
  • Ērta pakalpojumu apmaksas sistēma
  • Mēs esam oficiāla kompānija

Seko mumsMūsu iespējas!Noformējiet pasūtījumu tiešsaistē!

Lai pasūtītu tulkojumu, lūdzu, aizpildiet atbilstošo formu.

Pāriet pie formas aizpildes  »Kontakti

GRADE © Co.
E-mail: info@grade.lv
Web: 
www.grade.lv
Skype: grade_translation